Jakubowe Muszelki

Menadżer Zespołu – Małgorzata Michalczyk tel. 577-127-687
e-mail: biuro@jakubowemuszelki.pl

Kierownik Zespołu – Leszek Hinc tel. 603-682-999

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Dzieci i Młodzieży „Pełna Chata” – Jakubowe Muszelki

Więcławice Stare 50
32-091 Michałowice

NIP: 513-02-11-548
KRS: 0000362491
Regon: 12131437700000

nr konta w Banku BSR w Michałowicach:

72 85890006 0180 0550 5438 0004